Ni kan skicka vilka bågar ni vill till oss för inslip

Skicka till:
Ioptics Sweden, Box 10134, 434 22 Kungsbacka

For all our optcial frames, see www.scandinavianframes.se

Vi tillhandahåller även konceptet Nova Sun/Sport

Konceptet består av mycket trendriktiga och även klassiska modeller för inslip av önskade glas. Ni kan se modellerna här i katalogerna nedan: